דורבן בעקב

24 בפברואר 2017

דורבן בעקב

דורבן בעקב אחת מבעיות הרגליים הנפוצות ביותר נקראת דורבן בעקב. אנשי המקצוע אומדים את מספר האנשים שיסבלו מבעיה זו כעשרה אחוזים לפחות מכלל האוכלוסייה. כך שהיא […]